Notice

According to the Insurance Act 2079, the insurance nature of the business is not considered to be registered    

Hello i’m NIA Chatbot
chat icon
How can i help you?
chat icon

NIA Chatbot

chat icon
chatbot

Circular

Fiscal Year:2080/81:
Updated At
बीमा कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण समावेश गर्ने सम्बन्धी परिपत्र 28 Jun 2024
विद्युतीय माध्यमबाट तालिम तथा ई-प्रमाणपत्र सम्बन्धमा 30 May 2024
म्याद थप भएका आयोजनाहरुको बीमा सम्बन्धमा 23 Jul 2024
पशुधन बीमालेख अन्तर्गत विभिन्‍न प्रजातिका बीमा सम्बन्धमा 23 Jul 2024
वीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
Long Form Audit Report (LFAR) of Insurers, 2080 23 Jul 2024
बीमकको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सम्बन्धी परिपत्र 23 Jul 2024
बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा 23 Jul 2024
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि प्रयोग हुने बीमादर बारे 23 Jul 2024
Guideline for Suspicious Transaction Indicator,2024 23 Jul 2024
दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा 23 Jul 2024
थपक कागजात पेश गर्ने बारे 23 Jul 2024
Fiscal Year:2079/80:
Updated At
कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
बीमालेखको जोखिमंकन तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा प्रचलित कानुन तथा समितिबाट जारी निर्देशनहरुको पूर्णत:पालन गर्ने सम्बन्धमा 23 Jul 2024
बाख्रा बीमालेख संशोधन गरिएको बारे 23 Jul 2024
संशोधन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
बीमकहरुलाई निर्देशन गरिएको बारे 23 Jul 2024
AML/CFT Circular-1 23 Jul 2024
टिमुर खेती तथा मेन्था खेती बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा 23 Jul 2024
खाद्यान्न बाली बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
पशुधन तथा माछा बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा अन्तर्गत केरा खेती बीमाको बीमाशुल्क दर सम्बन्धमा 23 Jul 2024
केरा खेतीको उत्पादन लागत सम्बन्धमा 23 Jul 2024
Fiscal Year:2078/79:
Updated At
कोभिड-१९ को जोखिममा बीमकले सजगता तथा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ सम्बन्धमा 23 Jul 2024
थन्किएको अवधि (Lay-up Period) सम्बन्धमा 23 Jul 2024
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाशूल्क अनुदान सम्बन्ध 23 Jul 2024
कफी खेती बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा 23 Jul 2024
दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ जारी गरिएको सम्बन्धमा 23 Jul 2024
अभौतिक बीमालेख तथा चेक मार्फत कारोबार गर्ने सम्बन्धमा 23 Jul 2024
ड्रागन फल खेती तथा किवी खेती बिमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा 23 Jul 2024
बीमा कम्पनिहरुलाई आयकर ऐन २०५८ सम्बन्धि परिपत्र 23 Jul 2024
गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि परिपत्र 23 Jul 2024
गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि परिपत्रप १ 23 Jul 2024
कृषि,पशुपन्क्षी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका,२०७९ जारी गरिएको बारे 23 Jul 2024
Fiscal Year:2077/78:
Updated At
परिपत्र १ जारी मिति: २०७७/०४/२८ – For All Insurer कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमणको सजगता अपनाउने सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
परिपत्र २ जारी मिति: २०७७/०५/०२ – For All Life Insurer जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७ जारी गरिएको सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
परिपत्र ३ जारी मिति: २०७७/०५/०२ – For All Insurer कोभिड-१९ को जोखिममा बीमकले सजगता तथा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
परिपत्र ४ जारी मिति: २०७७/०५/०३ – For All Insurer निषेधाज्ञाको समयमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत बीमा दरलाई संशोधन गर्ने तथा कोभिड-१९ का कारण बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको जोखिम समूहको बीमा दरमा छुट गर्ने सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना (COVID-19)बीमालेख संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 23 Jul 2024
निर्देशन बारे। 23 Jul 2024
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ जारी गरिएको बारे । 23 Jul 2024
निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरिएको बारे । 23 Jul 2024
पुनर्बीमा बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरिएको बारे । 23 Jul 2024
जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरिएको बारे । 23 Jul 2024
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ संशोधन गरिएको बारे । 23 Jul 2024
Fiscal Year:2076/77:
Updated At
परिपत्र १ जारी मिति: २०७६/०५/०९ – For Life Insurer , Non-Life Insurer & Re-Insurer समितिबाट जारी गरिएको विभिन्न निर्देशिकाहरुमा भएको “वित्तीय स्वार्थ” सम्बन्धी परिभाषामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २ जारी मिति: २०७६/०५/२२ – For Life Insurer, Non-Life Insurer & Re-Insurer स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ३ जारी मिति: २०७६/०५/२३ – For Life Insurer, Non-Life Insurer & Re-Insurer बीमा सम्बन्धी भ्रम सृजना गर्ने शब्द सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ४ जारी मिति: २०७६/०५/२४ – For Life Insurer only बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरिएको सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ५ जारी मिति: २०७६/०६/०५ – For Life Insurer (For Foreign Employment Insurance Related Insurer) अनलाइनबाट बीमा शल्क भुक्तानी सम्बन्धमा परिपत्र (पुलमा रहेका म्यादी जीवन बीमा गर्ने बीमकहरुका लागि मात्र) 23 Jul 2024
परिपत्र ६ जारी मिति: २०७६/०६/०७ – For Non Life Insurer सहिद परिवारका लागि दुर्घटना बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ७ जारी मिति: २०७६/०८/२२ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ८ जारी मिति: २०७६/०८/२५ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer बीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मार्गदर्शन,२०७६ लागु गर्ने सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ९ जारी मिति: २०७६/०८/२५ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी बीमा क्षेत्रको क्षेत्रगत कार्ययोजना(२०७६-२०८१) कार्यान्वयन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ९ जारी मिति: २०७६/०८/२५ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी बीमा क्षेत्रको क्षेत्रगत कार्ययोजना(२०७६-२०८१) कार्यान्वयन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र १० जारी मिति: २०७६/१०/१५ – For Non Life Insurer बीमाशूल्क दर बारे 23 Jul 2024
परिपत्र ११ जारी मिति: २०७६/११/०७ – For Life Insurer बीमालेख सुरक्षण बारे 23 Jul 2024
परिपत्र १२ जारी मिति: २०७६/११/०८ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer लघु बीमा निर्देशिका, २०७६ जारी गरिएको बारे 23 Jul 2024
परिपत्र १३ जारी मिति: २०७६/११/१४ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer RISK MANAGEMENT GUIDELINES FOR INSURANCE COMPANY, 2076 जारी गरिएको बारे 23 Jul 2024
परिपत्र १४ जारी मिति: २०७६/११/१४ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६ जारी गरिएको बारे 23 Jul 2024
परिपत्र १५ जारी मिति: २०७६/११/१४ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६ जारी गरिएको बारे 23 Jul 2024
परिपत्र १६ जारी मिति: २०७६/११/३० – For Non Life Insurer कालिज बीमालेख जारी गरिएको बारे 23 Jul 2024
परिपत्र १७ जारी मिति: २०७६/१२/०६ – For Non Life Insurer & Re Insurance Company निर्जीवन तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरिएको बारे 23 Jul 2024
परिपत्र १८ जारी मिति: २०७६/१२/१० – For All Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र १९ जारी मिति: २०७६/१२/१३ – For All Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २० जारी मिति: २०७६/१२/१६ – For All Life Insurer कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २१ जारी मिति: २०७६/१२/२० – For All Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २२ जारी मिति: २०७७/०१/०८ – For Non Life Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २३ जारी मिति: २०७७/०१/२१ – For All Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २४ जारी मिति: २०७७/०२/०५ – For All Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २५ जारी मिति: २०७७/०२/०६ – For Non Life Insurer मोटर बीमा दर निर्देशका सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २५ जारी मिति: २०७७/०२/०६ – For Non Life Insurer मोटर बीमा दर निर्देशका सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २६ जारी मिति: २०७७/०२/०७ – For Life Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २७ जारी मिति: २०७७/०२/०९ – For Non-Life Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २८ जारी मिति: २०७७/०२/१४ – For Life Insurer अनलाइन बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र २९ जारी मिति: २०७७/०२/३२ – For Non-Life Insurer मोटर बीमा दर निर्देशिका बारे 23 Jul 2024
परिपत्र ३० जारी मिति: २०७७/०२/३२ – For All Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ३१ जारी मिति: २०७७/०३/०७ – For All Insurer बीमकको लगानी निर्देशिका सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ३२ जारी मिति: २०७७/०३/१५ – For All Life Insurer निर्देशन सम्बन्धमा 23 Jul 2024
परिपत्र ३३ जारी मिति: २०७७/०३/१६ – For All Life Insurer समर्पण मूल्य र बीमालेख धितो राखी ऋण सम्बन्धमा 23 Jul 2024
Fiscal Year:2075/76:
Updated At
परिपत्र १ जारी मिति: २०७५/०६/०१ –For Life Insurers Only भ्रमण परीक्षण सूची सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र २ जारी मिति: २०७५/०८/१० –For Non Life Insurers Only ऋणी ग्राहकहरुको बीमा सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ३ जारी मिति: २०७५/०९/१७ –For Life Insurers, Non Life Insurers & Re- Insurer संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा भएको व्याख्या तथा थप सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
जारी मिति: २०७५/०८/२६– For Non Life Insurers Only मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ४ जारी मिति: २०७५/०८/२६ – For Life Insurers Only वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ५ जारी मिति: २०७५/०९/०८ – For Life Insurers, Non Life Insurers & Re- Insurer सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ६ जारी मिति: २०७५/०९/३० – For Life Insurers Only वैदेशिक रोaजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय बीमकहरुको पुल मार्फत संचालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ७ जारी मिति: २०७५/१०/०७ – For Life Insurers & Non Life Insurers जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुले समितिबाट बीमालेख स्वीकृति लिई प्रचलन ल्याए / नल्याएको सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ८ जारी मिति: २०७५/१०/१७ – For Life Insurers जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुबाट प्राप्त कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ९ जारी मिति: २०७५/११/0७ – For Life Insurers & Non-Life Insurers 23 Jul 2024
परिपत्र ९ जारी मिति: २०७५/११/0७ – For Life Insurers & Non-Life Insurers 23 Jul 2024
परिपत्र १० जारी मिति: २०७५/११/२६ – For Non-Life Insurers निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि खाता संचालन सम्बन्धी परिपत्र 23 Jul 2024
परिपत्र ११ जारी मिति: २०७६/०१/१५ – For Life Insurer & Non-Life Insurer बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी सम्बन्धी परिपत्र 23 Jul 2024