Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

१. बीमा अभिकर्ताको दर्ता तथा नवीकरण भएको विवरणको लागि :     यहाँ Click गर्नुहोला

२. बीमा सर्भेयरको नविकरण गर्न चाहिने विवरणको लागि :     यहाँ Click गर्नुहोला

क) सर्भेयरको कार्यको विवरण पेश गर्ने फारम :     यहाँ Click गर्नुहोला

नोटः सर्भेयरहरुले मिति २०७९ साल बैशाख १ गते देखी विवरण पेश गरेको दिन सम्मको सर्भे गरेको विवरण भर्नु पर्नेछ ।
            उक्त विवरण पेश नभए सम्म सर्भेयर नवीकरण शुल्क भूक्तानी भए पनि नवीकरण हुने छैन ।     

बीमा सर्भेयर तथा बीमा अभिकर्ताहरुको नवीकरणको लागि तपसिल वमोजिमका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत नवीकरण शुल्क चौबिसै घण्टा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ |    

तपसिल:

  • वेब र मोबाइल एप दुबै माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने

रकम भुक्तानीको प्रकृयाको लागि यहाँ click गर्नुहोस |

अनलाईन भुक्तानी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि सम्पर्क :

१. सम्बन्धित सेवा प्रदायकको भुक्तानीमा समस्या आएमा:

सेवा प्रदायककोमा Data Entry गर्दा तथा भुक्तानी गर्दा कुनै प्रकारको समस्या आएमा आफु कार्यरत बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला |

२. प्राविधिक समस्याको लागि:

बीमा प्राधिकरणको इजाजत शाखा तथा सूचना प्रविधि शाखाको फोन न.: 01-5428618, 5421079, 5428604  ext 220,209,117 मा सम्पर्क  गरि जानकारी लिन सकिनेछ | तथा आफ्ना समस्याहरु सम्बन्धित बीमकमार्फत समितिको इमेल agent.support@nia.gov.np मा समेत पठाउन सकिनेछ |