Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
 
विनोद कुमार पोख्रेल 
 कोशी प्रदेश कार्यालय प्रमुख

कोशी प्रदेश कार्यालयः

विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ०१, त्रिवेणी मार्ग,मोरङ, नेपाल

फोन नः ०२१-५९०४०४

ईमेलः infokoshi@nia.gov.np