Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
06 Dec 23

बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लि. मा परिणत गरी प्रमाणपत्र जारी गरिएको सूचना