Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
27 Jun 23

नेपाल बीमा नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणको नवनिर्माण हुने भवन